نوشته شده توسط : ابراهیم ایوبی

 

برای انتخاب درخت که در چه رویشگاهی پرورش یافته باید نکات زیر را مد نظر داشت :

1- در عرصه های که موجب نمایش بهتر واکنش درختان به فاکتور های محیطی حساس تر هستند انتخاب شود

2-چگونگی ارتباط فاکتورهای محدود کنندهو انتخاب عرصه با عوامل محیطی شدیدا تاثیر گذار

3-توصیف رشد فرمهای متفاوت رویشی درختان بعنوان کمکی در شناسی عرصه های مناسب مطالعاتی

4-عرصه هایی با خاکهای کم عمق و بستر سنگی مناسب تر از عرصه هایی با خاک عمیق هستند .

5-مناطق شیب دار بسیار مناسب تر از مناطق مسطح و کف دره هاهستند

6-انتخاب گونه های با فرم رویشی متفاوت همراه با نتایج بهتر

7- الگوهای متفاوت حلقه های رویشی مناسب تر برای تجزیه وتحلیل اماری و انالیز هستند

 

در کل درختان باغی که به کمک دست ابیاری می شوند ویا کف دره ها و یا در خاک عمیق منطقه مناسبی برای مطالعه نیستند بلکه درختانی که اصلا دخالت انسان در تشکیل ان دست نداشته باشد بهترین نمونه جهت مطالعه هستند .

 :: برچسب‌ها: درخت , عرصه , واکنش , رویشی , حلقه های رویشی , اماری , خاک , انسان , حساس تر , کف دره , ابراهیم ایوبی ,
:: بازدید از این مطلب : 445
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 فروردين 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ابراهیم ایوبی

برای داشتن کر نولوژی دقیقی از رویش درختان منطقه مورد مطالعه سعی بر ان می شود تا درختانی را انتخاب کنند که تک پایه – قطور –از تنه راست و یکنواخت تری برخوردار باشند و دارای تاج متقارن و از طول عمر طو لانی تر بر خوردار باشد .

هر چه درخت مسن تر باشد دارای اطلاعات بیشتر و اطلاعات تکرار شونده دقیق تر و اطلاعات دقیق تر و کامل تر می باشد که برای شناسای این درختان مسن در رویشگاه برای مطالعه دندرو کرونولوژی بایستی خصوصیات زیر را مد نظر داشت :

1-وجود شاخه های خشکیده یا شکسته قطور زیاد بر روی تاج درخت

2-اویزان وپژ مورده شدن شاخه های جانبی و فرعی

3-ارتفاع کم و ریشه های بر گشته و انحراف یافته و از خاک بیرون زدهونمایان وبی حفاظ

4-دارا بودن فرم رویشی نامنظم و نا متقارن

5-داشتن پوست زمخت و نواری

6-تاج پوشش نامتقارن و شاخ و برگ پراکندهو اویزان

7-قرار گرفتن به صورت تک درخت و دانه زاد و دور از توده های انبوه

 

 

 :: برچسب‌ها: تک پایه , قطور , نامتقارن , زمخت , دانه زاد , خشکیده , شکسته , کرنولوژی , نواری , ریشه ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 فروردين 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ابراهیم ایوبی

گاه شناسی معادل واژه denderochronology است که  dendero    به معنی درخت (tree) و chrono     به معنی زمان(time)  و logy      به معنای مطالعه  و شناخت (study)میبا شد .

اندره داگلاس بنیانگذار علم گاه شناسی اولین شخصی بود که حلقه های رویشی درختان را با حلقه های رویشی چوبهای موجود در ابنیه باستانی تاریخ گذاری تطبیقی نمود تا تاریخ دقیق چوب های مصرفی در ساختمان های قدیمی پابلوهندی را در جنوب شرقی ایالات متحده امریکا تعیین نمود .گذشته بسیاری از جنگل ها هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته و بکر و دست نخورده است و در این راستا درختان به عنوان قدیمی ترین موجودات روی کره زمین معتبر ترین منبع محسوب می شوند درختان کلیه وقایع طبیعی از تاثیرات اقلیم. عوامل مزاحم نظیر فرسایش خاک اطراف ریشه های درختان . فعالیت و فوران آتش فشان های  مجاور رویشگاه . لغزش صخره ها . سیلاب ها آتش سوزی ها . حملات حشرات وآلودگی هوا و غیره ممکن است هیچ گونه آثار زخمی بر روی درختان باقی نگذارند ولی برپهنمای دوایر رویشی تاثیر بگذارد . کلیه این وقایع در طول عمر درختان در حلقه های رویشی ضبط می گردند و در هر زمان از در ختان قابل استخراج وتجزیه و تحلیل اند .[7] .پهنای حلقه رویشی درختان تحت تاثیر فاکتور ژن و عوامل محیطی به درستی هنوز شناخته نشده است .    به عنوان مثال اریکسون و نیکولاس دریافتند که ژنوتیپ های مختلف درختان کاج جنگلی [1]    چندان تحت تاثیر شرایط محیطی قرار نگرفته است .در حالی در کشوری مثل ایران به دلیل عدم وجود سوابق طویل المدت داده های هوا شناسی و عدم آشنایی با دانش گاه شناسی و کمبود ایستگاه هوا شناسی . فقدان درختان مناسب در ارتفاعات پایین و حضور آن در مناطق صعب العبور باعث گردید تا چندان روابط بین حلقه های رویشی و پدیده های طبیعی تاثیر گذار بر رویش درختان مورد توجه و مطالعه قرار نگیرد [13] .

ایران به دلیل واقع شدن رو ناحیه معتدل و به دلیل انکه هر یک از حلقه های رویشی درختانش معرف یک سال رویشی می باشد از این رو مطالعه اقلیم نگاری درختی

 

 

[2]  راروی گونه های حساس رویشگاه ممکن ساخته است .امروزه مطالعات برروی حلقه­های درخت، فقط برای تعیین سن درخت و به یک موضوع خاص ختم نمی­شود.

محققان سایرعلوم از خصوصیات بارز درختان در ضبط تغییرات وقایع زیست­محیطی استفاده نموده و از آن در جهت کشف پاسخ پرسشها و مجهولات علمشان استفاده می­کنند. ارتباط بین فاکتورهای مختلفی مانند اقلیم، عوامل موثر بر اکوسیستمهای زمین و آلودگی هوا و آب، حرکت یخچالهای طبیعی و تحولات منابع آبی، آتش سوزی­ها، پدیده­های زمین­شناسی و... با الگوی رویش درختان، باعث بوجود آمدن شاخه­های مختلفی از گاه­شناسی درختی گردیده که از آن جمله می­توان به : دندروکلیماتولوژی، دندروهیدرولوژی، دندروگلاسیولوژی، دندرواکولوژی، دندروآرکئولوژی، دندروژئومورفولوژی، دندرواینتروکرونولوژی و دندروپیروکرونولوژی اشاره نمود[1]=pinus sylvestris

[2] = denderoclimatology

 

 :: بازدید از این مطلب : 1395
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 فروردين 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ابراهیم ایوبی

 

چکیده :

 

 

 

در این تحقیق ارتباط بین اقلیم و پهنای دوایر رویشی گونه بلوط در منطقه رویشگاهی حوزه (32) دوهزار تنکابن طرح تلیم رود مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور تعداد سه اصله درخت سالم و غالب و دارای تاج متقارن  بلوط انتخاب و از هر درخت یک دیسک از ارتفاع برابر سینه قطع و کد گذاری و به آزمایشگاه دانشگاه تهران منتقل شد .و میزان پهنای دوایر رویش با استفاده از میز بینوکلار مورد اندازه گیری قرار گرفت و سپس ارتباط بین این صفات با شرایط اقلیمی ( دما ’ بارندگی و رطوبت ) با استفاده از همبستگی پیرسون محاسبه گردید . و به کمک نرم افزار مینیتب 14 تحلیل سری زمانی شد . نتایج نشان داد که روند تغییرات پهنای دوایر رویش در سال آغازین رویش افزایش و در سالهای پایانی این دوره کاهش می یابد که این ویژگی ناشی از فعالیت کامبیوم جوان و بالغ می باشد .

 

 

ارتباط بین پهنی دوایر رویش با بارندگی در ماههای آوریل ارتباط منفی دارد و با سایر ماهها ارتباطی معنی دار ندارد . و همچنین این ارتباط بین پهنای دوایر رویش با میانگین دمای ماهیانه ’ ماههای ژانویه ’ فوریه’ مارچ و جولای ارتباط منفی دارد و این ارتباط در سطح یک درصد معنی دار است . ارتباط بین پهنی دوایر رویش با رطوبت نسبی  نشان داد که بالاترین همبستگی بین پهنی دوایر رویش با ماه نوامبر (0.153) و پایین ترین همبستگی بین پهنای دوایر رویش با رطوبت نسبی ماه فوریه (0.001) مشاهده گردید .

پیش بینی پهنای دوایر رویشی بلوط در 20 سال آینده به کمک تحلیل سری زمانی نشان می دهد که با افزایش سن پهنای دوایر رویشی با آهنگ کاهشی روبرو می شود . که این نوسان رشد کاهشی با تغییرات یکسانی همراه است .

 

 

 

کلید واژه: بلوط ’ پهنای حلقه های رویشی ’ هم بستگی پیر سون ’ رطوبت نسبی’ تحلیل سری زمانی ’ کامبیوم جوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 487
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 فروردين 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ابراهیم ایوبی


 نمونه ای از بلوط تاریخ گذاری شده رویشگاه تلیم رود تنکابن در مطالعه گاه شناسی درختی:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 فروردين 1390 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد